spływy Ukraina i Litwa

DNIESTR

trochę historii
362km jaru Dniestru od Rozwadowa do Okopów św.Trójcy - to najpiękniejsza polska rzeka, której wiele odcinków może być porównywane jedynie chyba z przełomem Dunajca w Pieninach! Składa się bowiem na to pasmo wciąż zmiennych widoków Dniestrowego pobrzeża wszystko, co w krajobrazie tworzy piękno i urok: wysokość brzegów, przewyższająca przeważnie 100m, naprzemienległosć wysokich i niższych stoków zwężających się nagle w wysokie kaniony, wspaniała, bujna roślinność, pokrywająca zbocza pasmami różnorodnych lasów lub też wielobarwna mozaika odkrywek, obnażających ciekawe geologiczno i pięknie krajobrazowo pokłady, przez które przeciska się Dniestr, dążąc z dalekiego, na europejskim dziale wód położonego źródłowiska swego ku Morzu Czarnemu.
Zaczowując na całej przestrzeni swego biegu kierunek mniej więcej równoległy do łuku Karpat Wschodnich, a rozwijając w górnym swym biegu rozgałęzione prawobrzeżne dorzecze, przy przejściu przez krainy Opola i Podola dzięki wypiętrzonemu wododziałowi z sąsiadem swym, Prutem, jedynie z lewego brzegu przyjmuje Dniestr szereg większych opolskich lub podolskich dopływów, jak Gnila i Złota Lipe, Koropiec, Strype, Seret, Niczlawe i Zbrucz, tworzące również urocze jary, nęcące wędrowca swoistym krajobrazem.
Dniestr nie został dotychczas prawie wcale, zwłaszcza w najpiękniejszej części swego przełomu od Halicza do Zaleszczyk wyzyskany dla celów letniskowo-turystycznych, jak i nie stał się, choć wszystkie racje historyczne i gospodarcze za tym przemawiały zawsze, szlakiem naturalnej polskiej ekspansji na Wschód. Jakiekolwiek były przyczyny tego zjawiska należy sądzić, że w odrodzonej Rzeczypospolitej zajmie obecnie Dniestr z całokształtem swych zagadnień inwestycyjnych, komunikacyjnych i kulturalnych nowe, wybitne miejsce.
Rozbudowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, realizacja kanału Wisła-San-Dniestr, wielkie inwestycje już aktualne, otworzą wreszcie kluczem zbiorowego wysiłku rządu i społeczeństwa tę bramę, za którą trwały zamknięte i niedostępne dla większości, a tylko nielicznym znane piękności Dniestrowej krainy.
Mówi o nich entuzjasta Dniestru i jeden z nielicznych jego znawców i badaczy, Winsent Pol: "błogosławione tu ziemie, błogosławiona rosa i mgła, którą Dniestr pije w czasie upału! Urocze tu lasy, cudowne sady, które się po ściankach dniestrowych spuszczają! Obfite źródła, które wzdłuż nich tryszczą...."
Ludność naddniestrza - to lud odmienny i ciekawy. Pol wyróżnił ten lud jako Dniestrzan, który "najrozkochniejszś część Pokucia posiada - bo po Dniestrze siedzących mają za błogosławionych"...
Propagandę i rozbudowę letnisk nad Dniestrem podejmuje Wojewódzki Związek Międzykomunalny "Karpaty Wschodnie" w tym przeświadczeniu, że służy przez to sprawie dobrej i słusznej. Wszystkie warunki naturalne, a więc klimat, piękno krajobrazu, taniość utrzymania, niespotykane gdzie indziej połączenia dużej rzeki z górskim nieomal otoczeniem, będącym wynikiem wyniosłości brzegów Dniestru nad poziom jego nurtu - oto walory, które czynią z pobrzeża Dniestrowego idealne miejsce wypoczynkowe dla ludzi sprawgnionych ciszy i bezpośredniego zetknięcia z przyrodą. Letnik i turysta, poszukujący wszystkich możliwych ułatwień komunikacyjnych, kofortu i zwłaszcza dancingów, hucznych zabaw i ciągłych uroczystości, nie znajdzie ich jeszcze w cichej, dziewiczej dolinie Dniestrowej. Stęsknieni jednak do prawdziwego wypoczynku pracownik umysłowy, robotnik fizyczny, wreszcie młodzież znajdą nad Dniestrem wszystko, co dla regeneracji ich sił, zdrowia i wypoczynku może być potrzebne. Wczasy pracownicze, których masową organizacją zajmuje się obecnie szereg instytucji i związków scentralizowanych w Zrzeszeniu Tow. Kult.-Oświatowych przy Instytucie Spraw Społecznych, znajdą także nad Dniestrem wiele terenów dla organizacji kolonii i obozów.
Turystyka wodna rozwinąć się może na Dniestrze w wielkim stopniu. Brak przystani i schronów w potrzebnej dla tej turystyki ilości nie powinien odstraszać kajakowców, zaopatrzonych w namioty, skoro wszędzie znajdą oni miejsca do noclegu, dobrą wodę i zasadniczą żywność, jak mleko, jaja i chleb. Niewygody lub trudy tej podróży odpłacone zostaną niezwykłością przezyć i radością pełnej, niczym nie krępowanej swobody.


Zamów sobie tą przygodę dziś!

 

W KANONIE DNIESTRU (3,5,7,12 dni)


Dniestr-jedna z najpiękniejszych rzek Europy, druga co do wielkości na Ukrainie, ciągle dzika i bardzo atrakcyjna dla turystów. Spływ na katamaranach turystycznych - to jedna z najładniejszych i najciekawszych naszych wędrówek.
Wszystkie trasy, jakie proponujemy odbywają się w najpiękniejszym jej odcinku - w strefie Parku Krajobrazowego "Dniestrowski Kanion", gdzie rzeka płynie w głębokiej na 80-200m dolinie, tworząc piękne zakola. Uninego charakteru tej wycieczce nadają malownicze krajobrazy i ich niepowtarzalność. Skaliste i strome brzegi pokryte liściastymi lasami zamieszkuje wiele gatunków ptaków. Na brzegach rzeki obserwujemy piękne skalne wychodnie, jaskinie, wodospady.
Ciepły klimat kanionu odróżnia to miejsce od innych terenów Ukrainy Zachodniej - skalne ściany kanionu zatrzymują słoneczne ciepło, dzięki temu przez całe lato deszcz tu prawie nie pada, a wiosna zaczyna się 2-3 tygodnie wcześniej niż w innych miejscowościach.
W zależności od odcinka, turyści będą mieli mozliwość zobaczyć jedne z najciekawszych w Ukrainie fortec: w Chocimiu, Kamieńcu Podolskim i inne, a także poznać podziemny świat słynnych jaskiń Podola - "Kryształowej" w Krywczu, "Werteby" w Bilczu Złotym i wiele innych. Jedną z atrakcji podczas spływu jest piesza wędrówka do pięknego Kanionu Dzurynu z wodospadem (16 m wysokości), ruinami fortecy i źródłem wody mineralnej w miejscowości Czerwonogrod.
Wspominać będziecie gościnność miejscowych ludzi, ich kulturę i sposób życia.
Całość piękna kanionu można obejrzeć w ciągu około 12-14 dni od Halicza do Chocimia (300km) lub wybrać dla siebie jeden z odcinków tej trasy (2,3,5,7,10 dniowy)

PROGRAMY:

3 DNIOWY:

1 dzień: Przyjazd do Tarnopola.Wyjazd nad Dniestr, Po drodze - zapoznanie z historią i architekturą regionu, zwiedzanie skał trawertynu w Rukomyszu, architektura Buczacza (kościół, ratusz, klasztor oo.Bazylianów i inne), ruiny zamku w Złotym Potoku. Przyjazd do Wozylowa. Krótkie szkolenie i poznanie techniki spływu - początek wodnej części wycieczki. Zwiedzanie jaskini pustelnika pod niewielkim wodospadem. Ruiny zamku z XVI w. i grota w Rakowcu.
2 dzień: Spływ Dniestrem: piękne krajobrazy, zwiedzanie czerwonych skał dewonskich, trawertynów; malownicze wyspy, jaskinie i wodospady (tzw."dziewicze łzy"); uroczyska: "Czerwone", "Chmielewska stinka" z unikalną stepową florą i widokami.
3 dzień:Spływ do Uscieczka. Przyjazd do Czerwonogrodu. Zwiedzanie największego wodospadu Podola (16 metrów) i ruin zamku w kanonie Dzurynu. Powrót do Tarnopola ze zwiedzaniem zamku w Mikulincach i degustacja piwa z miejscowego browaru. Zakończenie wycieczki.


5 DNIOWY:
1 dzień: Przyjazd do Tarnopola. Wyjazd nad Dniestr. Po drodze - zapoznanie z historią i architekturą regionu, miasto Czortków (kościół Dominikanów, drewniane prawosławne cerkwie, zamek). Zwiedzanie perły Podola - największego wodospadu Podola (16 metrów) i riun zamku w kanionie Dzurynu. Przejazd do Zaleszczyk - byłego uzdrowiska. Krótkie szkolenie i poznanie techniki spływu. Początek wodnej części wycieczki.
2-5 dzień: Spływ Dniestrem: piękne krajobrazy kanionu. Zwiedzanie geologicznych wychodni (ok 400mln lat), szarych piaskowców dewonskich, wapiennych i trawertynowych skał i uroczysk: syluru "Trubczyńskie", "Zwenygorodskie", "Chudykiwska Stinka", odsłonięcia skał dewonskich w Uściu, Kolodribce, Okopach; trawertynu w Kuliwcach, "kowbojskie" landszafty w okolicy Gorodka, historyczne miejscowości Wasyliw i Zwenygorod, ruiny zamku w Okopach św.Trójcy, Twierdza Chocimska XIV - XIX w. , wodospady.
5 dzień:Zakończenie spływu pod Chocimską Twierdzą. Przejazd do zamku w Zwancu, a potem do Kamieńca Podolskiego. Zakończenie wycieczki.


7 DNIOWY:

1 dzień: Przejazd do Tarnopola. Wyjazd nad Dniestr. Po drodze - zapoznanie z historią i architekturą regionu, zwiedzanie skał trawertynu w Rukomyszu, architektura Buczacza (kościół, ratusz, klasztor oo.Bazylianów i inne). Przyjazd do Nizniowa. Krótkie szkolenie i pozanie techniki spływu. Początek wodnej cześci wycieczki.
2-7 dzień: Spływ Dniestrem - piękne krajobrazy kanionu, gdzie oglądamy i zwiedzamy:
* geologiczne wychodnie czerwonych i szarych piaskowców, wapienne i trawertynowe skały;
*jaskinie pustelników, położone w pięknych miejscach nad rzeką;
* pamiątki architektury: pałac z parkiem w Koropcu, ruiny zamku w Rakowcu i w malowniczym kanonie Dzurynu;
*wodospady - tzw. "Dziewicze Łzy" oraz największy na Podolu wodospad w kanonie Dzurynu.
*uroczyska: "Czerwone", "Chmielewska Stinka" i inne z unikalną stepową florą.
7 dzień: Zakończenie spływu w Zaleszczykach. Przejazd do Tarnopola. Zwiedzanie po drodze Mikulinca i degustacja piwa z miejscowego browaru. Zakończenie wyciaczki.


12 DNIOWY:
Program jest połączeniem dwóch tras - 5-cio i 7-mio dniowej i odbywa się na odcinku Niznów - Chocim.

Zapewniamy:
* przejazd do miejsca początku i z końca spływu;
*korzystanie ze sprzętu wodnego i specjalnego (katamaran turystyczny, wiosła, kapoki);
*korzystanie z namiotów, karimat i śpiworów;
*wyżywienie (po wcześniejszym zamówieniu);
* usługi polskojęzycznego przewodnika w czasie spływu i zwiedzania;
*ubezpieczenie ukraińskie;
*degustacja piwa w Mikulincu;

Warunki ogólne:
* spływ odbywa się na katamaranach turystycznych 4-6 osobowych (2 pompowane balony związane duraluminiową konstrukcją o min.wytrzymałości 1200kg);
* bagaż transportuje się na katamaranach;
* noclegi - w namiotach;
* wyżywienie zorganizowane przez nas z naszym kucharzem lub we własnym zakresie;
*optymalne grupy - 6-20 osób.
Możliwe zorganizowanie wyjazdów ze Lwowa lub miast przygranicznych.

 

 

SPŁYW CZEREMOSZEM ("Święto przebudzenia gór")

(Spływ Czeremoszem i piesze wędrówki po Czarnohorze)
Każdego roku na wiosnę, kiedy pierwsze dotknięcie słonecznych promieni zaczyna przebudzać góry po długim zimowym śnie - białe czapki malowniczych Karpat zmieniają się na zielony kolor. Tysiące strumyków, biegnąc z gór, śpiewa pożegnanie zimie, a spotykając się, napełniając potoki i rzeki pobudzają wszystko co jest żywe dookoła. One, jak i dawni mieszkańcy tego regionu Karpat - Huculi, zapraszają do siebie żeby poznać siłę i piękno świata przyrody. Właśnie dlatego organizujemy to święto w dolinie Czeremoszu pod słynną Czarnohorą. Organizujemy stacjonarną bazę namiotową z obsługą kucharza i transportem dla wycieczek. Program przewiduje turystykę wodną i pieszą, poznanie kultury huculskiej (huculska muzyka i jedzenie, zwiedzanie huculskiego bazaru, muzeów Iwana Franko i chaty-grazdy, skał Dobosza i wodospadu w Jeremczu: Kołomyi, Stanisławowa).

PROGRAM:
1 dzień: Spotkanie z grupą w Iwano-Frankowsku (Stanisławowie). Krótkie zwiedzanie centrum miasta. Przejazd do Jeremcza. Zwiedzanie wodospadu i huculskiego bazaru. Przejazd do bazy "Zaroślak". Wyjście na Howerle - najwyższy szczyt Ukrainy (2061m). Przejazd w dolinę Czeremosza do stacjonarnej bazy namiotowej. Uroczysta kolacja.
2 dzień: Śniadanie. Trening na wodzie. Spływ po progach. Odpoczynek. Obiad. Spływ po progach. Kolacja. Istnieje możliwość zamówienia występu kapeli huculskiej.
3 dzień: Śniadanie. Wyjście w góry (Czarnohora: Dzembronia - skała Uchaty Kamień - Pop Iwan - Smotrycz - Dzembronia). Powrót do bazy. Kolacja.
4 dzień: Śniadanie. Śpływ po progach. Obiad. Spływ po progach. Kolacja.
5 dzień: Śniadanie. Wyjazd do Krzyworowni i zwiedzanie muzeów Iwana Franko, chaty-grazdy. Przejazd przez Werchowiene i Kosow do Kołomyi. Obiad. Zwiedzanie muzeum Huculszczyzny i Pokucia. Przejazd do Iwano - Frankowska (Stanisławowa). Zakończenie wycieczki.

ZAPEWNIAMY:
*przejazd do miejsca początku i z końca spływu (od i do Stanisławowa);
*usługi transportu na miejscu;
*korzystanie ze sprzętu wodnego i specjalnego (katamaran turystyczny, wiosła, kapoki, kaski);
*korzystanie z namiotów, karimat i śpiworów;
*wyżywienie;
*usługi polskojęzycznego przewodnika w czasie spływu i zwiedzania;
*bilety wstępów;
*ubezpieczenie ukraińskie;

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy i programu wycieczki.

 

NA PROGACH BOHU

(Spływ Bohiem w obrębie woj.Winnickiego  - 5 dni)
Bug Południowy (Boh) - trzecia za wielkością rzeka Ukrainy jest jedną z najpiękniejzych rzek, która płynie przez Ukraińskie stepy i lasostep. W swoim średnim biegu w obrębie województw Winnickiego i Mikołajowskiego Bug P. płynie pośród stromych brzegów z granitowymi skałami, progami, wyspami, dużą ilością ryb, niepowtarzalną przyrodą, pamiątkami archeologii i historii, ciepłym klimatem. Na jednym z odcinków rzeki utworono Park Krajobrazowy "Granitowo-stepowe Pobuzie". Bogata historia tego regionu w dawnych czasach była ciasno związana z progami na południowym Bugu. Teraz rzekę coraz więcej wykorzystują wodni turyści dla sportowo turystycznych spływów. Tutaj - jedną z najlepszych w Europie naturalnych tras slalomu wodnego, a granitowe skały - piękne miejsca dla ćwiczeń wspinaczy. Spieczona słońcem ziemia, która pamięta stukot końskich kopyt, wypłowiała trawa, zapachy różnych ziół pbudzą wyobraźnię podróżnych, a niesamowite wschody i zachody słońca oczarują każdego, kto trafi do tych przepięknych regionów.
 
Proponowany marszrut spływu położony w średnim biegu rzeki na odcinku Tywrow - Rajhorod, gdzie za 5 dni na naszym szlaku będzie ok 30 progów. Osobliwością i odmianą Bohu od rzek górskich jest to, że prożyste odcinki zmieniają się z odcinkami ze spokojnym prądem. Na rzece można kąpać się i łapać ryby. Podróż 1-2 stopnia trudności.
 
PROGRAM
1 dzień: Spotkanie z grupą w Winnice. Przejaz do Tywrowa. Trenowanie na rzece. Spływ z przejściem pierwszych progów. Na rzece spotykają się ciekawe stare młyny lub ich ruiny. Przerwa na obiad. Spływ. Oglądamy piękne granitowe skały, gdzie trenują się skałkowcy. Świąteczna kolacja. Odpoczynek przy ognisku.
2 dzień: Śniadanie. Spływ przez uroczysko Krasilow. Znowu spotykamy ciekawe skały i kamienie "rozrzucone" po dolinie rzeki. Obiad. Przejście progów i pontonnych przejść. Stajemy na nocleg. Kolacja. Odpoczynek przy ognisku.
3 dzień: Śniadanie. Spływ na długim prożystym odcinku, który kończy się "Progiem Kijowskim". Brzegi mają pierwotny wygląd - zalesione i skaliste. Niektóre progi oglądamy z brzegu. Krótki odpoczynek z obejrzeniem widoków na skalistą dolinę Bohu. Podchodzimy do najtrudniejszego odcinku marszruta - Sokilskich progów. Obiad. Oglądamy około kilometra prożystego odcinku rzeki  z kaskadą progów. W okolicy tu był pałac  z parkiem słynnej na Podolu rodziny Potockich. Niedaleko rzeki została się rodzinna kaplica ostatnich właścicieli tej miejscowości. W "małą wodę" Sokilskie progi obchodzimy kanałem, gdzie jest trasa dla ćwiczeń wodych turystów i jaki idzie do starego wodnego młyna. Trochę dalej stajemy na nocleg. Kolacja. Odpoczynek przy ognisku.
4 dzień: Śniadanie. Spływ przez dwa prożki, na jakich można się potrenować. Niedaleko ładne miejsca dla kąpieli. Dalej piekna dolina Bohu ma wysokie skaliste brzegi ze stepową roślinnością i pamiątkami archeologii. Obiad. Spływ do miejsca noclegu. Kolacja. Odpoczynek przy ognisku.
5 dzień: Śniadanie. Spływ do Bracława. Krótki odpoczynek, dalej spływ na malowniczym odcinku w uroczysku Salineckie. Przejście pierwszego progu w Granitnym i stajemy na obiad. Z wysokich skał oglądamy okolice i kilka następnych progów. Dzika i nietknięta przyroda w rezerwacie uroczyska Samczynieckie z dębowo-sosnowymi lasami na skałach. Przejście ostatnich skał i progów. Z wysokiej skały oglądamy część marszrutu, odcinek z progami i punkt zakończenia spływu. Spływ do Rajhorodu. Przejazd do Winnicy. Zakończenie programu.

ZAPEWNIAMY:
* transfer od i do Winnicy (lub Lwowa, Tarnopola) i z powrotem;
* korzystanie ze sprzętu wodnego i specjalnego (katamaran turystyczny, wiosła, kapoki);
* korzystanie z namiotów, karimat i śpiworów;
* usługi polskojęzycznego przewodnictwa w czasie podróży;
* wyżywienie i obsługę kucharza (przy zamówieniu);
* ubezpieczenie ukraińskie;

WARUNKI OGÓLNE:
* spływ odbywa się na katamaranach turystycznych 4-6 osobowych (2 pompowane balony związane duraluminiową konstrukcją o min. wytrzymałości 1200kg);
* bagaż transportuje się w mikrobusie lub na katamaranach;
* noclegi - w namiotach;
* wyżywienie zorganizowane przez nas z naszym kucharzem lub we własnym zakresie;
* optymalne grupy: 6-15 osób.
Możliwe zorganizowanie wyjazdów ze Lwowa lub miast przygranicznych.